تاکستان دیم

dim.JPG

نمایی از یک تاکستان دیم در منطقه دشمن زیاری. شهرستان نوراباد ممسنی در استان فارس

اشتراک گذاری در