سیستم داربستی انگور دیم

Capture.JPG

هدایت تنه انگور به جهت کنترل آلودگی های قارچی و بهبود کیفیت میوه در منطقه دشمن زیاری شهرستان نوراباد ممسنی در استان فارس (محقق: دکتر بیژن کاووسی)

اشتراک گذاری در