گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

گل قهرکن

دام و طیور , زنبور

سیمبا (بز)

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

گل مغربی زرد

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

گل کالادیوم

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

گل کاکنج

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

گل اشک خونین

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

گل اطلسی

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

نسترن کوهی

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

نسترن زرد

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

گل نجم آبی

زراعت

علف غاز

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

آفت پسیل

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

آفت تریپس

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

آفت کرم خاکی

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

آفت گوش خیزک

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

آفت شته

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

آفت آفیدز

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

گل علف گربه

شیلات وآبزیان

ماهی حلوا

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

گل بالن

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

گل استکانی

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

گل کلماتیس

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

گل شاه پسند

باغی

انگور رقم سمرقندی دیم

انگور رقم سمرقندی دیم از تاکستان های دیم دشمن زیاری در شهرستان نوراباد ممسنی در استان فارس

باغی

انگور رقم رطبی دیم

انگور رقم رطبی از تاکستان های دیم در منطقه دشمن زیاری. شهرستان نوراباد ممسنی در استان فارس

باغی

گل نر پسته

گل نر پسته

باغی

تاکستان دیم

نمایی از یک تاکستان دیم در منطقه دشمن زیاری. شهرستان نوراباد ممسنی در استان فارس

باغی

اصول صحیح ابیاری درختان

-اصول صحیح ابیاری درختان بویژه هسته داران جهت کنترل بیماری گموز

باغی

فرم پاچراغی انگور

آشنایی با سیستم تربیت پاچراغی انگور

باغی

نهالستان انجیر

نمونه نهالستان انجیر در شهرستان استهبان در فارس

باغی

میوه های دیم در فارس

آشنایی با چند میوه دیم و سالم در فارس( استهبان)

باغی

سیستم داربستی انگور دیم

هدایت تنه انگور به جهت کنترل آلودگی های قارچی و بهبود کیفیت میوه در منطقه دشمن زیاری شهرستان نوراباد ممسنی در استان فارس (محقق: دکتر

باغی

پیوند پسته

پیوند ارقام مختلف پسته بر پایه بذری فندقی زرند در شهرستان سروستان

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

گل ختمی چینی

دام و طیور , زنبور

بزمرخز

دام و طیور , زنبور

اردک گلگون

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

دراسنا پرچمی

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

گل دراسنا

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

گل اکسالیس

دام و طیور , زنبور

بز آنقورا

دام و طیور , زنبور

بز کشمیری

دام و طیور , زنبور

بز بارباری

دام و طیور , زنبور

بز سانن

دام و طیور , زنبور

بز خلخالی

دام و طیور , زنبور

اسب ترکمن

دام و طیور , زنبور

اسب خالدار

دام و طیور , زنبور

کبک

دام و طیور , زنبور

قرقاول

زراعت

چای سبز

شیلات وآبزیان

مارماهی

دام و طیور , زنبور

بلدرچین

دام و طیور , زنبور

اردک اسمو

تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی

پهباد سمپاش

دام و طیور , زنبور

کرم ابریشم

تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی

بیل مکانیکی

تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی

ادوات کشاورزی

تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی

تیلر

گلخانه

گلخانه

تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی

ادوات کشاورزی

تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی

ادوات کشاورزی

زراعت

ترخون

زراعت

مرزنجوش

زراعت

بارهنگ

زراعت

مرزه

زراعت

شبدر

زراعت

به لیمو

زراعت

خرزهره

زراعت

خربزه

زراعت

دستنبو

زراعت

کلم

زراعت

شلغم

زراعت

توتون

زراعت

سویا

زراعت

نیشکر

زراعت

بوقناق

زراعت

بوته جو

زراعت

کدو

زراعت

گلپر

زراعت

گل حنا

زراعت

کاسنی

زراعت

گلرنگ

دام و طیور , زنبور

گاومیش

دام و طیور , زنبور

شتر

دام و طیور , زنبور

مرغ گینه

دام و طیور , زنبور

زنبورعسل

زراعت

سماق

زراعت

موسیر

زراعت

بادمجان

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

بامبو

باغی

پاوپاو

دام و طیور , زنبور

پرنده

باغی

نارگیل

باغی

آناناس

باغی

زالزالک

باغی

انبه

باغی

تمشک

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

گل مینا

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

بو مادران

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

گل آلیوم

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

گل هلیکانیا

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

گل آنتریوم

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

گل ورزیا

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

گل پلومریا

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

گل تاج خروس

دام و طیور , زنبور

گاو

باغی

آلبالو

زراعت

هندوانه

زراعت

طالبی

باغی

درخت

باغی

درخت

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

گل زیبا

گل زیبا

باغی

موز

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

نخل بادبزنی

نخل بادبزنی

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

بنسای گل

دام و طیور , زنبور

پرنده

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

گل زیبا

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

گل زیبا

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

گل زیبا: سیکاس

گل زیبا: سیکاس

دام و طیور , زنبور

پروانه

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

گل زیبا

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

گل زیبا

گل زیبا

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

بنسای ازالیا

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

سانسوریا

شیلات وآبزیان

میگو

منابع طبیعی

مرتع

منابع طبیعی

مرتع

منابع طبیعی

بیابان

دام و طیور , زنبور

میش

دام و طیور , زنبور

کبک

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

گل کاملیا

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

گل زیبا

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

گل زیبا

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

گل زیبا

باغی

آلو

باغی

کیوی

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

گل سیگا

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

بن سای سیب

زراعت

نعنا

زراعت

کدو

منابع طبیعی

جنگل

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

گل شمعدونی

زراعت

کاهو

تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی

کشاورزی مدرن

تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی

کشاورزی مدرن

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

گل نرگس

دام و طیور , زنبور

بوقلمون

دام و طیور , زنبور

اسب

باغی

عناب

باغی

فندق

زراعت

پنبه

دام و طیور , زنبور

گاو

زراعت

خیار

زراعت

اسفناج

دام و طیور , زنبور

شترمرغ

باغی

نارنگی

باغی

انار

دام و طیور , زنبور

گوسفند

باغی

گیلاس

باغی

گردو

باغی

خرما

باغی

سیب

باغی

زرشک

باغی

پرتقال

زراعت

ذرت

زراعت

زعفران

باغی

پسته